Ennakoiva riskinhallinta

Green & Mine toimii asiakkaidensa lainopillisena neuvonantaja sekä tarpeellisen dokumentaation tuottajana ja varmistajana asiakkaiden kanssa sovitussa laajuudessa.

Green & Minen tärkein tehtävä on hahmottaa eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tunnistaa mahdolliset riskitekijät sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan mahdollisiin riskeihin erilaisin oikeudellisin välinein.

Green & Mine tarjoaa asiakkailleen jälkikäteiseen riidanratkaisuun nähden kustannustehokkaampaa ennakoivaa riskinhallintaa.

Back to top