Viimeisimmät artikkelit

Itsekriminointisuoja eduskuntaan

Itsekriminointisuoja eduskuntaan

Hallitus esittää eduskunnalle itsekriminointisuojaa koskevan säännöksen lisäämistä konkurssilakiin. Ehdotuksen mukaan velallinen, joka on rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä, ei olisi velvollinen antamaan pesänhoitajalle konkurssilain edellyttämiä tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu.

Palvelut

Ennakoiva riskinhallinta / riidanratkaisu / konkurssit ja saneeraukset

Lue lisää
Back to top