Hometta talossa

Rakennusten kosteusvauriot ovat melko yleinen ongelma. Kosteusvaurioita esiintyy kaiken tyyppisissä rakennuksissa niin kotona kuin työpaikoillakin. Syynä voivat olla muun muassa rakennusaikaiset virheet suunnittelussa tai toteutuksessa, käytettyjen materiaalien käyttöiän päättymisestä johtuva normaali kuluminen, huollon laiminlyönti, lämpö- tai vesieristevauriot jne. Kosteusvauriot lisäävät mikrobikasvua, joka puolestaan voi pahimmillaan aiheuttaa pitkäkestoisia terveyshaittoja altistuneille.

Asunnon kauppa on yksi merkittävimmistä oikeustoimista, joita yksityishenkilöt elämänsä aikana tekevät. Jos kauppa jostain syystä osoittautuu epäonnistuneeksi, voivat seuraukset olla kohtalokkaita. Epäonnistunut kauppa voi johtaa kertyneen varallisuuden menettämiseen ja velkaantumiseen – talouden täydelliseen romahtamiseen.

Paras tapa varautua asuntokaupan riskeihin on ottaa mahdollisimman paljon selvää sekä kaupan kohteesta että myyjästä. On täysin mahdollista, että ostaja hankkii itselleen asuinkelvottoman rakennuksen. Jos myyjä vielä osoittautuu pahoin velkaantuneeksi, on kauppahinta voitu käyttää välittömästi sen maksamisen jälkeen myyjän velkojen maksuun. Hinnanalennusta tai kaupan purkua koskeva vaatimus, vaikka ne voisivat kaupan ehdot ja kohteen kunto huomioon ottaen olla perusteltuja, eivät tällöin ole tehokkaita, koska myyjällä ei ole varaa maksaa hinnanalennusta tai palauttaa kauppahintaa.

Ostajalla on yleensä velvollisuus reklamoida virheestä kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta uhalla, että hän muutoin menettää oikeutensa vedota virheeseen. Epäiltäessä, onko kaupan kohteessa virhe vai ei, olisikin hyvä olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä asiantuntijaan asian selvittämiseksi ja riskien välttämiseksi.

Green & Mine on varsin menestyksekkäästi hoitanut asiakkaidensa ns. hometalojuttuja sekä muita kiinteistöjen ja asuntojen virhevastuita koskevia riitoja.

Palvelut

Ennakoiva riskinhallinta / riidanratkaisu / konkurssit ja saneeraukset

Lue lisää
Back to top