Itsekriminointisuoja eduskuntaan

Hallitus esittää eduskunnalle itsekriminointisuojaa koskevan säännöksen lisäämistä konkurssilakiin. Ehdotuksen mukaan velallinen, joka on rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä, ei olisi velvollinen antamaan pesänhoitajalle konkurssilain edellyttämiä tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu.

Back to top