Turvaa, vakautta, vaurautta ja mielenrauhaa

Green & Mine Asianajotoimisto Oy on lainopilliseen neuvontaan ja riidanratkaisuun keskittynyt asianajotoimisto. Green & Minen tarjoamien palveluiden ydin on taloudellisen toiminnan riskien hallinnassa ja ongelmien ratkaisussa.

Lakimies

Ennakoiva riskinhallinta

Green & Mine toimii asiakkaidensa lainopillisena neuvonantajana sekä tarpeellisen dokumentaation tuottajana ja varmistajana asiakaiden kanssa sovitussa laajuudessa.

Riidanratkaisu

Green & Mine toimii asiakkaidensa lainopillisena neuvonantajana ja asiamiehensä riitaisten asioiden ratkaisemisessa.

Konkurssit ja saneeraukset

Green & Mine on erikoistunut yritysten insolvenssi, eli maksukyvyttömyysmenettelyihin, joita ovat konkurssi ja yritysten saneeraus.

Katso palvelut
Back to top